Architekt Praha
Architekt Brno

Atelier Habina působí na území ČR, zejména v Praze a Brně, nově rovněž i v SR . Je to autorský atelier architekta Martina Habiny. Jsme projekční společnost se zaměřením na komplexní, architektonicky a technicky vysoce kvalitní projekční přípravu obytných a veřejných staveb: rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, mateřské školy, firemní školky, občanská vybavenost obcí, etc.

Vyváženost svébytné architektonické koncepce a technické vyspělosti projektů zajišťuje dlouhodobě budovaný tým odborníků v profesích architekt, stavební inženýr a další.

Veřejní zadavatelé | korporátní klientela

Veřejní zadavatelé, obce, kraje a neziskové organizace tvoří podstatnou část naší klientely. Podílíme se také na projektovém řízení, komunitním plánování, zpracováváme studie využitelnosti či urbanismus rozvojových území. Mateřské školy a tzv. firemní školky představují významnou část našeho portfolia.

Zajišťujeme dotační poradenství, skloubíme požadavky a provoz zaměstnavatele s parametry předškolní péče. Systémy: Zdravá školka, Montesorri, Waldorf, English Kindergarten, modulární školky.

Atelier Habina s.r.o.

(foto / )
Zpět