BARRANDEZ VOUS

2022 | Rok
Projekt Barrandez-vous a.s. | Investor
Atelier Habina (generální projektant + spolupráce na architektonickém řešení), under-construction (architekti), Atelier Flera (zeleň) | Team

Elegantní dorůstání sídliště Barrandov, které vnáší do lokality kvalitu zejména svým organicky tvarovaným půdorysem a urbanistickým pojetím s krásným, mezi oběma křídly areálu polouzavřeným, poloveřejným prostorem-parkem. Je nám ctí, že jsme mohli být generálním projektantem i spoluautory architektonického řešení. Naše projekty, dispoziční řešení i design detailů fasád byly dobrou troškou do společného mlýna.