Galén

2019 | Rok
Properity s.r.o. | Investor
Martin Habina, Tomáš Berka, Eliška Macečková, Tereza Beránková | Team

Urbanistická kompozice reaguje na prostorové uspořádání parcely a morfologii terénu. Zároveň navazuje na strukturu okolní zástavby a to umístěním hlavní hmoty objektu o půdorysu tvaru L, posazeném na podstavci do terénu zapuštěných garáží, kdy kratší strana kopíruje stávající uliční čáru okolních objektů. Díky svažitému terénu je objekt exponován vůči vstupu z ulice Měříčkovy jako 3-podlažní a navazuje tak výškově na okolní zástavbu. Při pohledu z ulice má stavba jasné jednoduché linie, horizontalitu kompozice dotvářejí plné omítané zábradlí balkónů a ustoupené nejvyšší podlaží. Prosklené fasády směrem do dvora jsou lemovány terasami určenými pro kontakt uživatelů s parkovou úpravou dvora se zábradlím organického půdorysu z děrovaného hliníkového plechu světle bronzové barvy. Svým charakterem objekt soudobými prostředky reaguje na okolní zástavbu.