Habrůvka

2018 | Rok
obec Habrůvka | Investor
Martin Habina, Magdalena Obrusníková | Team

Vedení obce pověřilo náš ateliér vypracováním urbanistické studie centra včetně řešení konverze a doplnění budovy staré pekárny pro účely nového obecního úřadu, knihovny a galerie. Hlavním cílem naší urbanistické studie je vytvoření a posílení přirozeného historického středu obce jako místa shromáždění významů a hodnot, pro habrůveckou komunitu vlastních a důležitých, protože jen tehdy se může stát doménou silného a velmi specifického ducha místa. Dvěma stěžejními autonomními zónami, kterými jsme se v našem návrhu zabývali, jsou hlavní prostor návsi mezi hasičskou zbrojnicí a  starou pekárnou a autobusová točna. Zde jsme se zaměřili především na dosažení rovnovážného a přiměřeného vztahu mezi autobusovou dopravou a chodci. V návrhu návsi pak klademe důraz na posílení a projasnění prostorové definice. Nový areál hlavních obecních veřejných budov navrhujeme vytvořit adaptací staré pekárny na obecní úřad, doplněnou o objekty knihovny a galerie ve formě polootevřeného čestného dvora. Návrh obnovuje původní štukovou historickou fasádu pekárny směrem do ulice, což vyjádří důležitost a nový účel stavby a zároveň bude uchována architektonická kvalita objektu. Architektura dostavy je sice soudobá a moderní, ale plně v duchu lokálních architektonických principů. Sedlové střechy s přiznanými dřevěnými krovy a taškovou krytinou, dřevěná okna, fasády omítané nebo doplněné tradičním bíle natíraným cihelným povrchem.