Litomyšl Havlíčkova

2019 | Rok
LT Developer s.r.o. | Investor
Martin Habina, Eliška Macečková, Tereza Beránková | Team

Urbanistická kompozice reaguje na prostorové uspořádání parcely a morfologii terénu. Zároveň navazuje na urbanistickou strukturu okolní zástavby, zachovává uliční linii a výškově navazuje na sousední objekt banky. Díky morfologii terénu je parter se vstupy do objektu posazený v 1.np ve výškové úrovni ulice Havlíčkova. Ulice F. Vognera je ve výškové úrovni 2.np a mohly zde vzniknout navazující zelené pobytové střechy garáží.