Hostěnice

2018 | Rok
soukromý | Investor
Martin Habina, Eliška Macečková | Team

Návrh rodinného domu vychází z požadavků náročného klienta a možností krásné parcely v přírodním prostředí obce Hostěnice. Dům je plně otevřen do svažité zahrady s možností krásných výhledů i uchování vysoké míry soukromí a klidu. Propojení se zahradou je dosaženo výškovým osazením a zejména prostorovou koncepcí domu, kdy na obytné místnosti navazují terasy, které následně plynule přechází v zelené střechy.

Prosvětlený, převážně dřevěný interiér je doplněn tmavými akcenty.

Kompozice domu je výrazně horizontální, dům je z hlediska výšky i architektonického ztvárnění navržen tak, aby co nejlépe zapadl do krásné krajiny.

Nad masivnější kamennou podsadou se klenou oblé segmenty dřevěné střešní konstrukce se zelenými střechami a dodávají tak objektu přírodní, organický výraz.