Hotel Santon

2017 | Rok
T.E Development | Investor
Martin Habina, Tomáš Berka, Václav Machů, Alena Vitoulová | Team

Ideová studie komplexní úpravy známého hotelu Santon u brněnské přehrady odpovídá na nároky ubytování i rekreaci moderní doby. Koncept nabízí apartmánové bydlení vysokého standardu. Kompozice hmot pozvolně vyrůstá ze stávajícího terénu a nové apartmány poskytují výhledy ze zelených teras i  soukromá zákoutí pro klidný a nerušený odpočinek. Jednoduchý a čistý vzhled zaručuje klidnou koexistenci s okolním prostředím.