Komín

2011 | Rok
Brno | Investor
Martin Habina, Martin Špiller, Tomáš Vavřínek, Miroslav Plaček | Team

Přestavba bývalé sídlištní školky na dům s pečovatelskou službou. Dispozice využívá jižní fasády pro umístění bytů s terasami, severním směrem jsou pak orientovány prostory domovních komunikací. Kromě oslunění bytů toto řešení otvírá terasy k upravenému veřejnému prostranství, což seniorům přináší i vítaný kontakt s okolím. Prostory před vstupy do bytů jsou lokálně doplněny dřevem obloženými enklávami pro možnost setkávání komunity obyvatel.

Dům leží v kontaktu s rušným veřejným prostorem.

Boční únikové schodiště.