Litomyšl Partyzánská

2018 | Rok
Martin Habina, Magdalena Obrusníková | Team

Cílem návrhu je efektivní propojení funkčního využití podlouhlého pozemku pro apartmánový dům s vytvořením provozního propojení mezi ulicí Partyzánskou s areálem nemocnice. Objekt apartmánového domu efektivně využívá celé plochy pozemku a pro dosažení optimální výškové organizace návrh uvažuje se sjednocením mírně svažitého terénu pozemku na jednotnou úroveň, ve které se nachází na straně u nemocnice. Projekt jsme původně řešili v několika variantách, z nichž byla vybrána jedna k dopracování. V jejím rámci je apartmánový dům řešen jako skupina nepravidelných objemů se sedlovými střechami. Takto sestavená kompozice hmot je vynesena soustavou sloupů kruhového průřezu do úrovně 2. NP. Parter pro parkoviště tak zůstává volný. Tvary střech a orientace štítů soudobým jazykem navazuje na měřítko a tvarosloví původní urbánní tkáně. Stavba má soudobý architektonický výraz a svou primární koncepcí i měřítkem respektuje charakter svého okolí.