Pod Petrovem A

2011 | Rok
KOMFORT a.s. | Investor
Martin Habina, Tomáš Berka, Stanislav Mikeš | Team

Objekt bytového domu Pod Petrovem A se nachází na úpatí kopce pod kostelem sv. Petra a Pavla v Brně. Elegantní architektura velkorysých jednoduchých linií v  kombinaci s vysokou kvalitou stavebních prací naplňuje požadavky na moderní standardy. Ráz budovy je odezvou na lokalitu, která se odráží i v určité volnosti ve vzájemné kompozici bloku a křivolakosti v místě vyústění nového prostoru do ulice Kopečné, pro Staré Brno tak typické.

Arkýře orientované na Petrov.