PRUŠÁNKY

2018 | Rok
Obec Prušánky | Investor
Martin Habina, Jiří Jašek | Team

Záměr výstavby víceúčelového altánu pro slavnostní příležitosti včetně navazujícího nového parkového areálu vznikl jako výsledek několikaleté diskuze obecní komunity. Původní myšlenka výstavby smuteční síně byla nejdříve nadlouho odložena, poté revidována a nakonec reflektována v záměru výrazně skromnějším, o to však flexibilnějším. Nový park navazuje na areál kostela sv. Isidora s hřbitovním okrskem. Proto nabízí sezónní alternativu svateb, pohřbů, koncertů a jiných představení či dalších společenských akcí. Architektura je rozvinuta na pravoúhlém rastru příčných rámů z lepeného dřeva (sibiřský cedr). Jednoduchý tvar s jasně definovanou nástupní osou, navazující na urbanistickou situaci. Za vstupem mezi obslužným kvádrem technického zázemí a WC a boční stěnou se otevírá prostor altánu s velkorysými pohledy do okolní krajiny. Jednoduchou stavbu zjemňuje dolů vyklenutý podhled a dotváří tak jednoduchou kompozici dřevěné struktury a pohledového betonu.