Šebrov

2013 | Rok
soukromý | Investor
Martin Habina, Jiří Bužek, Vladimír Schmid, Petr Talanda, Tomáš Vavřínek | Team

Koncept návrhu rodinného domu v Šebrově reaguje na místní podmínky, zejména na kvalitu místa v podobě výjimečných výhledů do okolí a zalesněného protisvahu. Objekt je řešen jako přízemní lehká stavba na bázi kombinace zděné technologie a  technologie dřevostavby. Kompozice pultových střech v hlavní hmotě domu propůjčuje tvar nízké sedlové střechy. Navržená stavba je funkčně, a proto i ve struktuře rozdělena na dvě hlavní (provozní a obytné) a jedno spojující komunikační travé. Dům je navržen tak, aby svým obyvatelům poskytoval dostatek soukromí a respektoval orientaci vůči světovým stranám.