Vinotéka Rockwine

2016 | Rok
Vinařství Mezi Horami, s.r.o. | Investor
Martin Habina, Tomáš Berka, Tomáš Vavřínek | Team

Vinotéka Rockwine propojuje na historickém místě dobré víno s rockovou hudbou. V průběhu realizace developerského projektu stavbaři objevili pozůstatky raně středověkého sídliště i se základy románské rotundy. Kruhový půdorys sakrální stavby vtiskl díky paralele s kulturou vína interiéru hlavní motiv i primární inspiraci. Kruhový prostor znovu ožil, když doslova rezonuje ve tvaru prosklených podlahových vitrín a regálů, ale i v elegantním levitujícím podhledu.