Blažovice

2017 | Rok
Martin Prchal | Investor
Martin Habina, Eliška Macečková | Team

Projekt malého obytného souboru, navrženého do obce Blažovice na Brněnsku je koncipován s maximální snahou na prostředí harmonicky navázat a přirozeně ho doplnit. A protože je pozemek součástí vlastního středu obce, místa obklopeného několika starými statky s dvory uprostřed, klíčem k řešení bylo nalezení moderní obdoby této stavební tradice. „Blažovice mají celou přirozenou škálu venkovské architektury, od samostatných jednoduchých stavení až po větší statky s přístavbami, starými chlévy a stodolami. Z toho důvodu jsme navrhli skupinu několika menších domů tradičních proporcí, s klidným hlavním dvorem uprostřed. Objekty jsme propojili systémem teras a pro různé zídky, příčky a zástěny použili motiv bíle natíraného neomítnutého zdiva s pravidelně vynechávanými cihlami, které místní stodoly tradičně využívají pro větrané štíty,“ popsal koncepci Martin Habina, hlavní architekt projektu. Areál pěti dvoupodlažních bělostných bloků s podkrovími pod příjemně červenohnědými střechami a měkkým stínem zeleně vnitřního dvora nabízí menší byty zejména pro mladou klientelu. Kvalitní spojení moderního bydlení s vesnickým prostředím napomůže i potřebné stabilizaci moravského venkova. Volba správného měřítka a dialog tradiční architektury se soudobým přístupem může přinést zajímavý příspěvek k soudobému trendu obytných souborů pro periferie, známému jako „low rise - high density“, tedy přednost komorního útulného mikrosvěta malých atrií kontaktní husté zástavby před volně stojícími vysokými solitéry.