Atelier

Naše domy vyrůstají ze svého prostředí a místo, volná krajina či složitá městská proluka je jejich kořenovým systémem i hlavním zdrojem energie. Synergie místa a stavby je vlastně tím hlavním, co našemu klientovi přinášíme. Věříme v úspornou řeč krásné moderní architektury, a proto tak často pracujeme s tradičními materiály. Prostorové souvislosti napoví i konstrukci, takže trojice místo-prostor-konstrukce je naším hlavním spojencem.

Vykrystalizovali jsme ve stabilní ateliér s osobitým rukopisem, v pečlivě vyladěný mladý tým architektů a stavařů. Každý den spolu soustředěně vytváříme pomyslné krásné průsečíky technické pravdy a funkce, a i když jsme profesionálové, spolupracovat na dobře promyšlené stavbě nás velmi baví. Pro neustálé propracovávání architektonického konceptu, zlepšování naší odbornosti a intenzivní technickou i organizační inovaci našich postupů vyhledáváme spolupráci s inspirativními odborníky.

Pracujeme zejména na rezidenčních projektech v ČR a SR, díky škále našich klientů jednáme běžně i v angličtině, němčině a ruštině. Komunikace a spolupráce v atmosféře vzájemné důvěry jsou základním klíčem.

Martin Habina
hlavní architekt, CEO

Kateřina Habinová
COO

Tomáš Vavřínek
hlavní inženýr projektu

Tomáš Klubal
hlavní inženýr projektu

Nikola Habartová
manažerka zakázek

Ondřej Kocián
projektant pozemních staveb

Eliška Macečková
architektka

Magdalena Obrusníková
architektka

Tereza Beránková
architektka

Tomáš Berka
architekt

Veronika Liznová
architektka

Zuzana Melniková
back office assistant

Nový kolega pro
projektování pozemních staveb

Insider

V rámci dlouhodobého plánu studia děl mistrů architektury jsme navštívili Jurkovičovu vilu v Brně a odnesli si mnoho detailních informací díky přednášce paní Dráčkové

Neustále se snažíme o rozvoj našich znalostí. Proto u nás 15.2. proběhla přednáška o stavební geologii s Dr. Jiřím Hrubým, na kterou jsme jako obvykle přizvali také několik kolegů z jiných ateliérů. Témata - radon, zeminové desky a aspekty inženýrsko geologického průzkumu z hlediska jeho koordinace a následné interpretace projektantem

Tento rok nás čeká práce na bytovém domě v Praze, pro který jsme navrhli také krásné interiéry.

Kontakt

Sídlo a atelier
Kopečná 11
602 00 Brno

Pobočka
Vyšehradská 27
128 00 Praha 2+420 602 586 095 +420 543 213 030
martin@habina.cz

Kontakt