Kamenná Horka

2015 | Rok
soukromý | Investor
Martin Habina, Tomáš Berka, Tomáš Vavřínek | Team

Rodinný dům je situován na severní části pozemku nad skalnatý zářez do svahu, který tvoří předěl mezi komunikací a pozemkem. Umístění a struktura domu reflektuje kvality místa a profilaci terénu. Architektura navrženého objektu reaguje soudobými prostředky na charakter okolní zástavby a krajiny. Objekt je řešen jako částečně podsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím a s nízkými pultovými a plochými střechami. Architektonické řešení vyplývá z  možností výhledů do krajiny jihozápadním směrem a zároveň i ze zajištění soukromí vůči sousedům.