KONIKLEC

2020 | Rok
IMPERA force s.r.o. | Investor
Martin Habina, Tomáš Berka | Team

Realizací záměru vznikne bariérový dům, přitom objekt vysoké architektonické kvality, zdůrazněné užitím elegantního obkladu světlými cihlovými pásky a dobře sekundujícím měřítkem stávající zástavbě. Výškové osazení objektu využívá konfigurace svažitého terénu tím, že do dvou podzemních podlaží umisťuje kromě parkování i bytové jednotky s orientací po svahu, čímž pohledově příznivě opticky snižuje vizuální expozici objektu. Objekt zároveň velmi dobře naváže na významný lokálně přítomný přírodní fenomén, tolik typický pro brněnské prostředí zástavby včleněné mezi rozvlněnou terénní konfiguraci s masivními plochami zeleně. Pro maximální substituci odstraněné zeleně je použita celá řada architektonických opatření - od zelených střech, přes výraznou novou výsadbu až po kvalitní řešení předzahrádek a teras s výrazným použitím elementu zeleně.