Senica

2020 | Rok
Slovenský Hodváb PLUS s.r.o. | Investor
Martin Habina, Veronika Adamcová, Tereza Beránková, Sofia Moravcová | Team

Jedná se o území bývalého průmyslového areálu v Senici (SR). Ze severu je území vymezeno vodním tokem Teplicou, který tvoří důležitou součást konceptu návrhu. Urbanistické řešení rozděluje území do pomyslných 3 sektorů - sektor čtyřpodlažních viladomů ve vyšším standardu umístěných podél Teplice, sektor třípodlažních viladomů a sektor občanské vybavenosti. Architektura, zejména materiálovým řešením, pracuje s reminiscencí na průmyslovou historii místa. Návrh je doplněn o plochy parkování, cyklostezky a rozsáhlou síť pěších cest. V severní části lemuje vodní tok pěší komunikace - tzv. promenáda, která nabízí obyvatelům příjemnou procházku u vody včetně prvků jako skatepark, dětské hřiště, nábřeží s kavárnou a parkour.