Školící centrum

2008 | Rok
KÚ JMK | Investor
Martin Habina, Stanislav Mikeš, Martin Špiller | Team

Cílem návrhu je rekonstruovat a dostavět stávající objekt a vložit do něj kanceláře a školící centrum. Kanceláře jsou umístěny do rekonstruovaného objektu a školicí centrum do dostavěné části tak, aby se oba provozy vzájemně doplňovaly. Architektura rozlišuje mezi rekonstruovanými a dostavěnými částmi. Uliční fasáda do ulice Cejl zůstává v původních základních proporcích jen s  doplněním soudobých prvků. Prosklená dostavěná část se zelenou střechou ve vnitrobloku k ní pak vytváří zajímavý kontrast.

Ochoz před učebnami

Pohled z atria.

Hlavní přednáškový sál.

Foyer s nástěnným obrazem Bohuslavy Olešové.