Sýpka Blansko

2012 | Rok
Martin Habina, Tomáš Berka, Tomáš Vavřínek | Team

Jedná se o rekonstrukci charismatického objektu v zámeckém parku na hotel, která se neobešla bez náročných technických opatření, jakými bylo odvlhčení stavby nebo částečná obnova konstrukcí. Návrh jasně odděluje obslužnou přístavbu od historických prostorů, které jsou v maximální míře využity pro pobyt návštěvníků. Pod krásnými pruskými klenbami byly ve třech úrovních nad sebou vytvořeny tři hlavní návštěvnické prostory, každý ve zcela jiné atmosféře. Podzemní pivní bar, „světská“ restaurace a slavnostní „nebeský“ sál v patře. Koncepce designu těchto interiérů, stejně jako dispozice ubytovací části byly při realizaci do značné míry respektovány.