VILA LETOVICE

2021 | Rok
soukromý | Investor
Martin Habina, Veronika Adamcová, Petr Štefek | Team

Vila tyčící se nad Letovicemi, působí jako vyhlídková věž obklopená tradičními usedlostmi v krajině. Poloha na vrcholu kopce umožňuje překrásné výhledy do okolí. Využití dřeva prohlubuje odkaz k okolnímu přírodnímu rámci. Prostorová struktura domu důsledně rozvíjí koncepci dělení domu na menší celky podle funkce, podle principu teritoriální příslušnosti obyvatel (děti/rodiče/host), a to zejména s cílem dosažení adekvátní intimity té které části. Společný obytný prostor pak, včetně všech svých částí a zákoutí, tvoří přirozené pojítko a hlavní integrující moment domu. Patrná je rovněž struktura členění prostoru domu na obslužné a obsluhované části. Významným parametrem řešení je i přirozený rozvoj prostorové struktury v souladu s morfologií terénu. Velmi důležitým parametrem, kterému je nutno věnovat velkou péči, zůstane krom celkového rozvrhu zejména zachování proporcí viditelných částí a přiznaných částí konstrukce, tedy měřítko kompozice 3 hlavních hmot a tradiční zástavbový vzorec usedlosti v krajině.

Situace