Znojmo

2019 | Rok
EF Group s.r.o. | Investor
Martin Habina, Magdalena Obrusníková, Tereza Beránková, Veronika Adamcová | Team

Navržený meandrovitý tvar zástavby je inspirovaný blízkostí řeky Dyje a využívá optimální natočení objektů vůči světovým stranám z hlediska oslunění. Soubor zároveň pomocí proměnlivého měřítka jednotlivých částí a celkovou příčnou prostupností vytváří příjemnou hierarchizaci různých veřejných prostor s pobytovou zelení, které umožňují hraní i odpočinek.

Varianty fasád