Komín

2020 | Rok
PTÁČEK - správa, a.s. | Investor
architektonická studie: Martin Habina, Tomáš Berka, Veronika Adamcová, Tereza Beránková, Martina Pitáková, DSP: Tomáš Vavřínek, Tomáš Klubal | Team

Architektonické, dispozičně prostorové a konstrukční řešení rozpracovává a navazuje na dokumentaci pro územní řízení zpracovanou Ing. arch. Radko Květem. Na území je navrženo 9 samostatně stojících nadstandardních vil, uspořádaných do kompaktní struktury zástavby. Architektonický výraz, jednotící celý soubor, vychází z principů brněnské moderní tradice. Výraznou horizontalitou, minimalizací množství materiálových i tvarových kompozičních komponent v kombinaci s velkorysým pojetím prosklených ploch dosahuje výjimečnou atmosféru luxusní vilové čtvrti.